Centre for Sustainable Communications - Stage 2

Diarienummer
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Centre for Sustainable Communications
Bidrag från Vinnova 21 000 000 kronor
Projektets löptid juli 2009 - juni 2012
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04602

Statistik för sidan