CENTRE FOR PROCESS INTEGRATION IN STEELMAKING

Diarienummer
Koordinator SWEREA MEFOS AB - MEFOS - Metallurgical Research Institute AB
Bidrag från Vinnova 14 899 996 kronor
Projektets löptid oktober 2006 - oktober 2009
Status Avslutat

Externa länkar

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2005-02989

Statistik för sidan