Centerprise fortsättning

Diarienummer 2009-04559
Koordinator Acreo AB - Acreo AB, Norrköping
Bidrag från Vinnova 4 000 000 kronor
Projektets löptid november 2009 - januari 2011
Status Avslutat