Centerprise fortsättning

Diarienummer
Koordinator Acreo AB - Acreo AB, Norrköping
Bidrag från Vinnova 4 000 000 kronor
Projektets löptid november 2009 - januari 2011
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04559

Statistik för sidan