CELTIC-WINNER+

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för signaler och system
Bidrag från Vinnova 1 150 000 kronor
Projektets löptid mars 2008 - november 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-00181

Statistik för sidan