CELTIC-Traffic Measurements and Models in Multi-Service networks (TRAMMS)

Diarienummer
Koordinator Netintact AB - Netintact AB, Varberg
Bidrag från Vinnova 555 000 kronor
Projektets löptid januari 2007 - oktober 2010
Status Avslutat

Externa länkar