CELTIC-MANGO:Styrning och Övervakning av Framtida Optiska Nätverk

Diarienummer
Koordinator Proximion Fiber Systems AB
Bidrag från Vinnova 30 300 kronor
Projektets löptid november 2007 - december 2010
Status Avslutat