CELTIC-MANGO:Styrning och Övervakning av Framtida Optiska Nätverk

Diarienummer
Koordinator Proximion Fiber Systems AB
Bidrag från Vinnova 30 300 kronor
Projektets löptid november 2007 - december 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2007-00720

Statistik för sidan