Celtic Magneto

Diarienummer
Koordinator Data Ductus Nord Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 770 000 kronor
Projektets löptid september 2008 - mars 2011
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-02224

Statistik för sidan