Celtic Magneto

Diarienummer 2008-02224
Koordinator Data Ductus Nord Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 770 000 kronor
Projektets löptid september 2008 - mars 2011
Status Avslutat