CELTIC-High Definition Videoconferencing over IP EnviRonment

Diarienummer
Koordinator Alkit Communications AB - Alkit Mölndal
Bidrag från Vinnova 1 280 500 kronor
Projektets löptid september 2007 - mars 2010
Status Avslutat

Externa länkar

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2007-00267

Statistik för sidan