Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

CELTIC-ENGINES (Teracom)

Diarienummer
Koordinator Teracom AB - Teracom AB
Bidrag från Vinnova 469 550 kronor
Projektets löptid januari 2010 - juni 2012
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Målet med Engines-projektet är att stödja europeisk industri så att den kan behålla sin ledarposition vad gäller teknologier och standarder för broadcast över hela världen. Projektet kommer att leverera tekniska lösningar och kunskap som kommer att möjliggöra för tredje part att tillhandahålla nästa generations broadcastsystem. Andra mål är att DVB-NGH-standarden får egenskaper som motsvarar de krav som satts upp i DVB samt att kunskap vidmakthålls och fördjupas inom terrester broadcasting-teknik.

Långsiktiga effekter som förväntas

Engines-projektet kommer huvudsakligen att fokusera på: - Att studera teknologier som potentiellt kan användas i DVB-NGH, t.ex. MIMO och Time Frequency Slicing (TFS) - Att bidra till standardiseringen av DVB-NGH - Ta fram prototyper - Verifiera systemprestanda i labb- och fältprov. - Att via labb- och fältprov utvärdera prestanda för DVB-T2-standarden - Att validera Time Frequency Slicing (TFS) i DVB-T2-standarden

Upplägg och genomförande

Arbetet är organiserat i fem delprojekt (WP), av vilka Teracom främst planerar att bidra till WP2 System architecture och WP4 Prototyping and performance evaluation. Se projektbeskrivning (bifogas).

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-00687

Statistik för sidan