Celtic Bugyo

Diarienummer
Koordinator TeliaSonera Sverige Aktiebolag - TeliaSonera Sverige AB
Bidrag från Vinnova 450 000 kronor
Projektets löptid mars 2005 - december 2006
Status Avslutat

Externa länkar

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2004-03111

Statistik för sidan