CELTIC-4GBB

Diarienummer 2008-04408
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för elektro- och informationsteknik
Bidrag från Vinnova 5 760 000 kronor
Projektets löptid januari 2009 - oktober 2012
Status Avslutat