CELTIC-100GET-ER (SE)

Diarienummer
Koordinator Signal Processing Devices Sweden AB
Bidrag från Vinnova 1 719 500 kronor
Projektets löptid november 2007 - december 2010
Status Avslutat