CellDirector: Avancerad cellodling under gradienta koncentrationsförhållanden

Diarienummer 2009-04162
Koordinator GRADIENTECH AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid december 2009 - september 2010
Status Avslutat