CellDirector: Avancerad cellodling under gradienta koncentrationsförhållanden

Diarienummer
Koordinator GRADIENTECH AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid december 2009 - september 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04162

Statistik för sidan