Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Cell transplantation for liver support

Diarienummer
Koordinator Karolinska institutet - Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Bidrag från Vinnova 2 350 000 kronor
Projektets löptid oktober 2008 - september 2011
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Cell transplantation for liver supportSyftet är att etablera ett forskningsdrivet program för transplantation av leverceller samt att införa ny experimentell behandling i den kliniska verksamheten. Vi kommer därmed att erbjuda nya behandlings alternativ för patienter med sjukdomar som härstammar från levern. I sammarbete med en ledande forskargrupp i USA kommer vi att vidareutveckla metoder för levercellstransplantation.

Långsiktiga effekter som förväntas

Levercellstransplantation är en exprimentell behandling som ännu inte finns tillgänglig för rutinbehandling i Skandinavien. Vi är den första grupp som etablerar forskning och klinisk tillämpling inom detta område. Vårt mål är att bli Nordens levercellstransplantation center. Vår unika sammansättning med avancerad forskning i direkt kontakt med klinisk transplantationsverksamhet ger oss stora fördelar gentemot övriga europeiska centra. Vi kommer att ha förhållandevis god tillgång till vävnad och målet är att på ett effektivt och säkert sätt överföra ny forskning till klinisk användning.

Upplägg och genomförande

Vi kommer att fokusera på olika levercellspopulationer och försöka isolera de som har bäst förmåga att fästa och prolifera in vivo. Vidare kommer vi titta på olika sätt att snabbt bedöma kvaliten på cellerna innan transplantation, verktyg som kommer att vara nödvända för en klinisk användning. Olika sätt att förbehandla levern för att donatorceller ska få en tillväxtfördel gentemot kroppsegna celler kommer också att studeras, först i djurförsök och sedan kliniskt. Eftersom donerade organ är en begränsande faktor kommer en stor del av vår forskning inrikta sig på möjligheten att använda stamceller som ursprungskälla för leverscelltransplantation.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-01005

Statistik för sidan