Calejo Business Intelligence AB

Diarienummer 2009-04165
Koordinator Calejo Business Intelligence AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid december 2009 - september 2010
Status Avslutat