Byggnation och utvärdering av ett bearbetningsfixtur för flygplanskomponenter

Diarienummer 2018-00057
Koordinator Swerea SICOMP AB - Produktionsteknik och Simulering
Bidrag från Vinnova 325 000 kronor
Projektets löptid januari 2018 - december 2018
Status Pågående

Syfte och mål

De enheter som idag håller produkten under bearbetning, sk. fixturer, är ofta av stål eller gjutjärn, vilket gör dem tunga och svåra att hantera. Deras tyngd påverkar bearbetningsmaskinens livslängd eftersom fixturer ofta snurras och växlas in och de krafter som uppstår sliter på maskinens komponenter. Fixturer i kolfiberkomposit har potential att reducera vikten betydligt och i ett tidigare projekt har Flexprop, SAAB och Swerea SICOMP tagit fram ett fixturkoncept som i detta projekt skall realiseras, användas för bearbetning i relevant miljö och resultatet utvärderas.

Förväntade effekter och resultat

En bearbetningsfixtur i komposit har potential att reducera produktionskostnaden, öka livslängden för bearbetningsmaskinen och förbättra arbetsmiljön för operatörer inom en rad brancher såsom flyg, fordon, etc. Lättviktsfixturer för bearbetning är ett nytt affärsområde för Flexprops teknik, och projektet kommer stärka företagets kunnande och erbjudande till befintliga och nya kunder.

Planerat upplägg och genomförande

I projektet kommer Flexprop bygga en prototyp av en bearbetningsfixtur byggas baserat på det koncept som tagits fram i tidigare projekt. Prototypfixturen kommer provköras i relevant miljö på SAAB och resultatet utvärderas, främst med avseende på den tekniska prestandan men även andra effekter såsom påverkan på arbetsmiljö etc. beaktas.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.