Byggnation och utvärdering av ett bearbetningsfixtur för flygplanskomponenter

Diarienummer 2018-00057
Koordinator RISE SICOMP AB - Produktionsteknik och Simulering
Bidrag från Vinnova 325 000 kronor
Projektets löptid januari 2018 - januari 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att tillverka och verifiera en demonstrator av en lätt fräsfixtur för maskinbearbetning av flygplansdelar. En fixtur i kompositmaterial har tillverkats i projektet, efter en befintlig fixtur som används i Saabs maskinverkstad som förlaga. Fixturerna har i projektet genomgått jämförande tester och har genom dessa visat att kompositfixturen uppfyller projektmålen på alla områden.

Resultat och förväntade effekter

Den i projektet framtagna fräsfixturen visar, trots en ca 75% viktbesparing, bibehållen prestanda vad gäller styvhet, resonansfrekvenser och dämpning. Vid en jämförelse av maskinartiklar i produktion med respektive fixtur har påvisas minst lika goda resultat med kompositfixturen. Vidare upplevde operatörerna att kompositfixturen i jämförelse var väldigt lätthanterlig. En reducerad massa att förflytta under fräsoperationen, kan användas för att öka matnings- och transporthastigheter i fräsmaskinerna, i annat fall bidrar viktreduktionen med ett minskat maskinslitage.

Upplägg och genomförande

Tidigare förstudie har tagit fram en design av en kompositfixtur. I detta projekt har fixturen tillverkats av Flexprop, numera Composite Service Europe AB. Fixturen har levererats till Saab där utvärdering skett. En befintlig maskinartikel i löpande produktion har valts ut för att tillverkas i respektive fixtur. Kvalitén på dessa maskinartiklar har jämförts. Vidare har jämförande mätningar genomförts av respektive fixturs resonansfrekvenser med sk knackprov i olika riktningar.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.