Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Byggnation och utvärdering av ett bearbetningsfixtur för flygplanskomponenter

Diarienummer
Koordinator RISE SICOMP AB - Produktionsteknik och Simulering
Bidrag från Vinnova 325 000 kronor
Projektets löptid januari 2018 - januari 2019
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet var att tillverka och verifiera en demonstrator av en lätt fräsfixtur för maskinbearbetning av flygplansdelar. En fixtur i kompositmaterial har tillverkats i projektet, efter en befintlig fixtur som används i Saabs maskinverkstad som förlaga. Fixturerna har i projektet genomgått jämförande tester och har genom dessa visat att kompositfixturen uppfyller projektmålen på alla områden.

Långsiktiga effekter som förväntas

Den i projektet framtagna fräsfixturen visar, trots en ca 75% viktbesparing, bibehållen prestanda vad gäller styvhet, resonansfrekvenser och dämpning. Vid en jämförelse av maskinartiklar i produktion med respektive fixtur har påvisas minst lika goda resultat med kompositfixturen. Vidare upplevde operatörerna att kompositfixturen i jämförelse var väldigt lätthanterlig. En reducerad massa att förflytta under fräsoperationen, kan användas för att öka matnings- och transporthastigheter i fräsmaskinerna, i annat fall bidrar viktreduktionen med ett minskat maskinslitage.

Upplägg och genomförande

Tidigare förstudie har tagit fram en design av en kompositfixtur. I detta projekt har fixturen tillverkats av Flexprop, numera Composite Service Europe AB. Fixturen har levererats till Saab där utvärdering skett. En befintlig maskinartikel i löpande produktion har valts ut för att tillverkas i respektive fixtur. Kvalitén på dessa maskinartiklar har jämförts. Vidare har jämförande mätningar genomförts av respektive fixturs resonansfrekvenser med sk knackprov i olika riktningar.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 22 januari 2018

Diarienummer 2018-00057

Statistik för sidan