Bygginnovationen

Diarienummer
Koordinator Skanska AB - Skanska AB, Stockholm
Bidrag från Vinnova 6 000 000 kronor
Projektets löptid december 2008 - december 2012
Status Avslutat