Bygginnovationen

Diarienummer
Koordinator Skanska AB - Skanska AB, Stockholm
Bidrag från Vinnova 6 000 000 kronor
Projektets löptid december 2008 - december 2012
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-00893

Statistik för sidan