Business Infrastructure för användarstyrd tjänsteutveckling

Diarienummer
Koordinator TeliaSonera Aktiebolag - TeliaSonera Sverige AB
Bidrag från Vinnova 950 000 kronor
Projektets löptid juli 2006 - maj 2008
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2006-03979

Statistik för sidan