Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Building Innovation Capacity (BIC)

Diarienummer
Koordinator Aarhus Universitet Techn Trans And Entrepre (Tte) - Aarhus Universitet Emdrup
Bidrag från Vinnova 4 835 131 kronor
Projektets löptid januari 2020 - december 2022
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Målet var att förbättra innovationsförmågan genom konkreta innovativa initiativ som stödjer förutsättningar för innovation i svenska och danska företag. En ny modell för en företagsanpassad, praktisk modell för innovativa lösningar Learning Labs skapades via en samarbetsprocess. Modellen bygger på nordiska värderingar och traditioner för samverkande, erfarenhetsbaserade och demokratiska lärandeprocesser. Nya lösningar för identifierade utmaningar i praktiken testades och viktiga faktorer för hållbar innovationsförmåga blev tydliga.

Långsiktiga effekter som förväntas

Sammantaget visar BIC-projektet att en organisations innovationsförmåga utgörs av hur kapacitet, förmågor och extern orientering sammankopplas och används. I BIC-projektet har vi visat att en nordisk lärandemodell är lovande som en kompetensutvecklingsmetod för att förbättra capabilitetsdimensionen. Capabilitet är en nyckelfunktion för en organisations förmåga att skapa starkare och mer hållbar innovation.

Upplägg och genomförande

BIC-projektet har organiserats i två delar, en utvecklingsdel och en forskningsdel. Forskningsdelen fokuserade på att utforska innovationskapacitets förändringarna i de svenska och danska företag som kommer fram från de realiserade LLs med hjälp av två typer av mätningar: 1. Enkäts och test, 2. Fallstudieanalys. Utvecklingsdelen har fokuserat på två huvuduppgifter: 1. Utforma strukturen och innehållet i en nordisk lärmodell och metod; 2. Tillämpa den nordiska lärandemodellen som syftar till att förbättra innovationsförmågan i ett svenskt och ett danskt företag.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 19 december 2022

Diarienummer 2018-04837

Statistik för sidan