BSR-PIC project-scientif observers

Diarienummer 2009-00798
Koordinator Foodwest Oy
Bidrag från Vinnova 120 000 kronor
Projektets löptid mars 2009 - september 2009
Status Avslutat