BSR-PIC project-scientif observers

Diarienummer
Koordinator Foodwest Oy
Bidrag från Vinnova 120 000 kronor
Projektets löptid mars 2009 - september 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-00798

Statistik för sidan