Bredbandstjänster i Konvergerande Nätverk (BASICNET)

Diarienummer 2007-02517
Koordinator Luleå tekniska universitet - Centrum för Distansöverbryggande teknik
Bidrag från Vinnova 3 500 000 kronor
Projektets löptid november 2007 - december 2010
Status Avslutat