Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Bredbandiga datalänkar för framtida flygsystem

Diarienummer
Koordinator SAAB Aktiebolag - Saab Aerosystems
Bidrag från Vinnova 4 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2011 - juni 2013
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet har varit att studera möjligheter att realisera framtida flygande tjänster med krav på mycket höga krav på kommunikationssystemet. De mål som satts för projektet t.ex. realiserbar datatakt, robusthet och räckvidd har genomlysts och framtida tillämbara system har specificerats.

Långsiktiga effekter som förväntas

Mycket goda synergier mellan kunskap om de speciella villkor och begränsningar som gäller för högt- samt snabbt flygande platformar och möjligheten till avancerade fysikaliska modeller för utvärdering av olika vågformer har uppnåtts. Effekten har blivit att goda möjligheter till väl fungerande framtida system har möjliggjorts.

Upplägg och genomförande

Projektet har brutits ner i väldefinerade arbetspaket där ansvaret har fördelats mellan parterna. Regelbundna workshops för kunskapsöverföring har genomförts och slutrapport har arbetats fram löpande. Samarbetet har fungerat mycket bra.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-01253

Statistik för sidan