Branschforsk. Telekom: Drift av IP-TV-nät

Diarienummer
Koordinator Ericsson AB - Core Network Development, Broadband Access
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2008 - december 2008
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-00367

Statistik för sidan