Brandteknisk dimensionering av träkonstruktioner

Diarienummer
Koordinator SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB - SP Trätek
Bidrag från Vinnova 3 700 000 kronor
Projektets löptid april 2008 - september 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-00395

Statistik för sidan