Brandmotstånd hos innovativa träkonstruktioner - FireInTimber

Diarienummer
Koordinator SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB - SP Trätek
Bidrag från Vinnova 1 400 000 kronor
Projektets löptid oktober 2007 - mars 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2007-01637

Statistik för sidan