Botniabanan - nya spår mot framtidens personresande?

Diarienummer
Koordinator Umeå universitet - Transportforskningsenheten
Bidrag från Vinnova 3 099 700 kronor
Projektets löptid september 2009 - januari 2014
Status Avslutat