Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Botniabanan - nya spår mot framtidens personresande?

Diarienummer
Koordinator Umeå universitet - Transportforskningsenheten
Bidrag från Vinnova 3 099 700 kronor
Projektets löptid september 2009 - januari 2014
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-01256

Statistik för sidan