BoostEff. Fortsättning på 2009-01566. Förhandling med kommissionen.

Diarienummer
Koordinator INNVENTIA AB
Bidrag från Vinnova 50 000 kronor
Projektets löptid januari 2010 - maj 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-00577

Statistik för sidan