Body to bits and back

Diarienummer
Koordinator Umeå universitet - Sliperiet
Bidrag från Vinnova 1 646 644 kronor
Projektets löptid december 2016 - januari 2020
Status Pågående
Utlysning Från analog till digital
Ansökningsomgång Från analog till digital 2016

Syfte och mål

Projektet Body to Bits and Back syftar till att utveckla ett nytt användarvänligt verktyg for kundanpassad digital mode-design och -produktion.

Förväntade effekter och resultat

Projektets resulterande verktyg ska sänka tröskeln for kreatörer- såväl professionella modeskapare och industridesigners som startups och hobbyister utan bakgrund i tillskärning- att rationellt kunna arbeta med kundanpassning, digital design och digital tillverkning av mode. Verktyget kan möjliggöra tillverkning närmare slutkund samt nya tjänster och produkter som bygger på kollaborativ design vill säga att kunden involveras i skapandeprocessen.

Planerat upplägg och genomförande

Dels etableras en testbädd i öppen innovationsanda på Sliperiet for att under hela projektperioden tillsammans med en mångfald av användare (studenter, entreprenorer, besökare FabLab) prototypa nya tillverkningsmetoder och produktions/handelsplattformar för mode. Dels arbetar projektparterna i intensiva ´sprintar´ med Minna Palmqvist som kravställare och Codemill som teknikpartner för att designa, bygga, testa och utveckla mjuk- och eventuell hårdvara.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2016-04412

Statistik för sidan