Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Body to bits and back

Diarienummer
Koordinator Umeå universitet - Sliperiet
Bidrag från Vinnova 1 644 565 kronor
Projektets löptid december 2016 - januari 2020
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet Body to Bits and Back uppfyllt sitt övergripande mål, så till vida att ett nytt användarvänligt verktyg för anpassning av mönster enligt personliga mått har utvecklats. Vidare har projektet tjänat det av sina syften som innebar att underlätta för användare med inga eller begränsade kunskaper i mönsterkonstruktion och tillskärning.

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultatet av projektet Body to Bits and Back är ett digitalt verktyg för anpassning av ett t-shirtmönster. Verktyget heter Body2Bits och är ett nätbaserat, enkelt program, framför allt ämnat för amatörer och skolelever. Effekterna av projektet förväntas bli små, då Body2Bits inte anses vara färdigt att förmedlas till slutanvändare. Programmet skulle behöva korrigeras, testas och utvecklas ytterligare, för att uppfylla fler av projektets ursprungliga syften och för att i högre grad uppnå sitt ursprungliga mål.

Upplägg och genomförande

Projektets upplägg har förändrats mycket under arbetets gång. Då ordinarie kravställare endast deltog under den första hälften av projekttiden, har istället projektmedlemmarna agerat kravställare. Den planerade testbädden har främst utgjorts av Curiosum som mötesplats för de projektmedlemmar, som ur sina olika perspektiv har testat och utvärderat Body2Bits. Samarbetet med Codemill har till stor del inneburit att formge programmets gränssnitt och översätta mönster till kod. Slutligen har ett samarbete med högskolekursen "Design och kläder" tillkommit i form av en workshop.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 14 februari 2020

Diarienummer 2016-04412

Statistik för sidan