Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Blixtjakten

Diarienummer
Koordinator Mawu AB
Bidrag från Vinnova 694 980 kronor
Projektets löptid december 2015 - december 2017
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Den digitala applikationen har på ett övertygande sätt ökat spridningen av metoden, effektiviserat införande och administration. Med tydligare inslag av gamification och visuellt gränssnitt där förmågorna illustrerats som olika karaktärer, har många användare fått en stark relation till spelet. Den digitala applikationen har gett många lärare en upplevd förbättring av arbetsro, koncentration, struktur och motivation kopplat till undervisningen med Blixtjakten som ramverk. Eleverna har fått en ökad förståelse för sin egen lärprocess kopplat till sociala kompetenser.

Långsiktiga effekter som förväntas

Blixtjakten har visat på ökad arbetsro i klassrummet. Flera hundra lärare har fått möjlighet att arbeta enligt metoden. Blixtjakten har förbättrat elevernas självbedömning kopplat till de sociala förmågorna och gjort att de fått en ökad förståelse för sitt eget lärande. Lärare anser att applikationen skapar struktur och förbättrar kvaliteten på lektionerna. Den digitala plattformen har fått en stor geografisk spridning som sträcker sig globalt. Blixtjakten har uppmärksammats på flertalet konferenser och fick en finalplatsen i Swedish EdTech Startup-awards 2016.

Upplägg och genomförande

Att gruppen bestått av team med kompetenser från både utveckling, pedagogik och kommunikation har varit avgörande för det framgångsrika genomförandet. Vi har arbetat efter en agil utvecklingsmetod tillsammans med ett mjukvarubolag och genom tät kontakt med lärare genom hela processen har utvecklingen bedrivits i linje med de reella behoven inom skolan. Parallellt har vi testat konceptet mot marknaden via deltagande på konferenser, kommunikation i sociala medier och möten med potentiella investerare.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2015-06754

Statistik för sidan