Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Blåmussla Seafood Flavour-en behovsanalys

Diarienummer
Koordinator BJARGA Aktiebolag - Bjarga AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid mars 2010 - juni 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-00305

Statistik för sidan