Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Bioteknisk förädling av industriella sidoströmmar (BIOSTREAM)

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Kemiska institutionen
Bidrag från Vinnova 4 340 000 kronor
Projektets löptid november 2013 - januari 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets målsättning var att ta fram ny kunskap och utveckla nya enzymatiska processer för att möjliggöra produktion av nya högvärda produkter ur industriella sidoströmmar som innehåller hemicellulosa. Projektet visade att det är praktiskt möjligt att producera functional food och detergent produkter från hemicellulosa med hjälp av nyutvecklad enzymteknologi. Projektet har istort uppfyllt de främsta målsättningarna samt flera av de mer detaljerade målen. Projektet har etablerat ny kunskap och öppnat upp för nya processvägar.

Resultat och förväntade effekter

Nya “gröna” biotekniska processvägar utvecklades, med potential att bidra till minskad miljöbelastning jämfört med kemiska processer samt ett ökat utnyttjande av en förnybar hemicellulosa. Med ny enzymteknologi och produktanalys visades att två nya produkttyper har de eftersökta egenskaperna. Etablering av ny kunskap och praktiskt genomförande och visade potentialen för framtiden. Lärdomar från projektet bidrar till fortsatt utvecklande av bioraffinaderistrategier inkluderande enzymteknologi med fokus på förbättrade processvägar och produktportföljer.

Upplägg och genomförande

Projektet utfördes genom samarbete akademi - industri, vilket ledde till en stärkt forsknings- och innovationsmiljö. Projektlaget samarbetade mycket väl över organisations- och disciplingränserna. Informell kontakt mellan partnerna och regelbundnaa planerade möten med alla parter bidrog till ett bra samarbete.Den ökade interaktionerna mellan olika aktörer och branscher har goda förutsättningar att leda till ökade kontakter och samarbetern efter projektets slut.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2013-03024

Statistik för sidan