Biotekniktillämpningar för plantproduktion

Diarienummer
Koordinator SweTree Technologies AB - SweTree Technologies AB, Uppsala
Bidrag från Vinnova 2 721 173 kronor
Projektets löptid juli 2010 - december 2015
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-01003

Statistik för sidan