Biotekniktillämpningar för plantproduktion

Diarienummer 2010-01003
Koordinator SweTree Technologies AB - SweTree Technologies AB, Uppsala
Bidrag från Vinnova 2 721 173 kronor
Projektets löptid juli 2010 - december 2015
Status Avslutat
Utlysning VINNMER Marie Curie international qualification, avtalsnr 229694
Ansökningsomgång VINNMER Marie Curie international qualification 2010-04-08