BIOTECHNICAL TRANSFORMATION OF INDUSTRIAL GLYCANS

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Kemiska institutionen
Bidrag från Vinnova 3 499 740 kronor
Projektets löptid december 2009 - december 2013
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04342

Statistik för sidan