Biotech Sweden

Diarienummer
Koordinator IDG INTERNATIONAL DATA GROUP AKTIEBOLAG - Biotech Sweden
Bidrag från Vinnova 65 000 kronor
Projektets löptid december 2009 - mars 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04785

Statistik för sidan