Biosoil

Diarienummer
Koordinator Globe Water Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 25 000 kronor
Projektets löptid maj 2008 - november 2008
Status Avslutat