Biosoil

Diarienummer
Koordinator Globe Water Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 25 000 kronor
Projektets löptid maj 2008 - november 2008
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-01935

Statistik för sidan