Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Bioreperia

Diarienummer
Koordinator BIOREPERIA AB
Bidrag från Vinnova 15 000 kronor
Projektets löptid januari 2019 - mars 2019
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

BioReperias primära mål på Swiss Nordic Bio konferensen är att träffa framtida investerare och potentiella kunder. Både VD Anna Fahlgren och SCO Anna Nilsson avser att åka.

Långsiktiga effekter som förväntas

BioReperia stängde sin investering i Maj 2019 vilket resulterade i en ny emission på 8 miljoner kronor.

Upplägg och genomförande

Konferensen NordicSwissBio gav en bra kontaktyta med många 1-2-1 meetings. Detta gav bolaget ett bra nätverk för framtida investerare.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 7 mars 2019

Diarienummer 2018-05397

Statistik för sidan