Biomodifierad jord

Diarienummer
Koordinator Statens geotekniska institut - Statens Geotekniska Institut - Malmö
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid december 2007 - oktober 2008
Status Avslutat