Biomedicinsk utveckling i Västsverige

Diarienummer
Koordinator BRG, Business Region Göteborg AB - Business Region Göteborg
Bidrag från Vinnova 19 500 000 kronor
Projektets löptid februari 2005 - juni 2008
Status Avslutat

Externa länkar