Biomedicinsk utveckling i Västsverige

Diarienummer
Koordinator BRG, Business Region Göteborg AB - Business Region Göteborg
Bidrag från Vinnova 19 500 000 kronor
Projektets löptid februari 2005 - juni 2008
Status Avslutat

Externa länkar

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2004-01596

Statistik för sidan