Biomedicin i Väst period 2

Diarienummer
Koordinator BRG, Business Region Göteborg AB - Business Region Göteborg
Bidrag från Vinnova 21 000 000 kronor
Projektets löptid juli 2008 - december 2011
Status Avslutat

Externa länkar