Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Biomarkörer för metabola sjukdomar

Diarienummer
Koordinator Karolinska institutet - Institutionen för molekylär medicin och kirurgi
Bidrag från Vinnova 1 310 000 kronor
Projektets löptid december 2008 - december 2011
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Mitt syfte är att använda tekniken metabolomics för att ta fram nya biomarkörer av relevans för metabola sjukdomar, och på detta sätt bli en internationellt ledande person inom detta forskningsområde. Personliga mål inkluderar: 1) ökad kunskap och erfarenhet av tekniken metabolomics i utvecklandet av biomarkörer 2) större kontaktnät och ökade möjligheter att framgångsrikt samarbeta med klinik och läkemedelsindustri 3) ökad vetenskaplig produktion och konkurenskraft Vetenskapliga mål inkluderar: 1) ett eller ett par biomarkör projekt kommer att drivas fram så långt att metaboliter identifieras och valideras som användbara markörer. 2) en eller ett par vetenskapliga artiklar kommer att skrivas som beskriver detta.

Långsiktiga effekter som förväntas

Jag förväntar mig att målen som beskrivs ovan kommer att uppnås, vilket kommer att leda till en ökad användning av tekniken metabolomics samt förbättrade meriteringsmöjligheter för mig. Genom att lära mig mer om metabolomics från planering av nya studier till utvärdering av data, och samtidigt vara öppen för vilka behov som finns från läkare, patienter och läkemedelsindustrin ökar chanserna för att jag även i framtiden ska kunna driva liknande projekt och uppnå en professur inom ämnesområdet.

Upplägg och genomförande

Jag kommer att gå en hands on kurs i metabolomics vid Leidens Universitet nu i november så att jag får en flygande start när jag sätter igång på riktigt i januari. Jag kommer att i tre år med start i januari 2009 tillbringa 50% av min tid i Södertälje hos Ina Schuppe-Koistuinen på AstraZeneca R&D. Hon kommer att guida mig genom hela processen biomarker discovery. Eftersom vi båda är intresserade av leverns metabola processer, och det finns ett stort behov av nya förbättrade markörer för lever förfettning kommer vi att börja med ett sådant projekt med redan befintliga serum prover. Dessa patient prover kommer att levereras från Mats Eriksson vid Karolinska Institutet, som har en lång erfarenhet av patienter med leverförfettning. Ina, Mats och jag har dock redan börjat diskutera och planera det perfekta projektet, och tanken är att samla in prover för detta medans vi arbetar med det första projektet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-00987

Statistik för sidan