Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

BioKompositer - Förpackningar

Diarienummer
Koordinator INNVENTIA AB
Bidrag från Vinnova 30 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - maj 2017
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med det aktuella projektet är att formulera ett kommande projekt för att exploatera biokompositer och bioplaster i förpackningar och att samla ett projektkonsortium. Förpackningarna kan vara hårda förpackningar som tråg och burkar samt mjuka flaskor.

Långsiktiga effekter som förväntas

Förstudien resulterade i en fullständig projektplan och ett heltäckande projektkonsortium för värdekedjan för biokompositer i förpackningar. Detta förväntas leda till genomförande av ett fullständigt projekt för biokompositer i förpackningar. Det fullständiga projektet förväntas ge positiva miljöeffekter som bl.a. minskat fossilberoende och minskad mängd plastrester i världshaven och också möjlighet till ökade intäkter för den svenska skogsindustrin.

Upplägg och genomförande

Förstudien fokuserade på delprojektplaneringen: Intressenter identifierades med definierade uppgifter och tillgång till relevant teknik i kombination med förväntningar. Test av den valda tekniken som passar tillverkarens produktportfölj säkerställde ett aktivt deltagande. Delprojektförpackningen kommer att behandla ämnen om: -Interverkan mellan armeringsmaterial och bioplast -Materials prestanda och egenskaper -Bearbetning av kompositmaterial -Konvertera prestanda -Produktprestanda som taktilitet, livsmedelssäkerhet och återvinning

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-05077

Statistik för sidan