BioKompositer - Förpackningar

Diarienummer 2016-05077
Koordinator INNVENTIA AB
Bidrag från Vinnova 30 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - maj 2017
Status Avslutat
Utlysning Innovationsprojekt inom BioInnovation
Ansökningsomgång Pre-studies to develop new "Innovation Projects" within BioInnovation

Syfte och mål

Syftet med det aktuella projektet är att formulera ett kommande projekt för att exploatera biokompositer och bioplaster i förpackningar och att samla ett projektkonsortium. Förpackningarna kan vara hårda förpackningar som tråg och burkar samt mjuka flaskor.

Resultat och förväntade effekter

Förstudien resulterade i en fullständig projektplan och ett heltäckande projektkonsortium för värdekedjan för biokompositer i förpackningar. Detta förväntas leda till genomförande av ett fullständigt projekt för biokompositer i förpackningar. Det fullständiga projektet förväntas ge positiva miljöeffekter som bl.a. minskat fossilberoende och minskad mängd plastrester i världshaven och också möjlighet till ökade intäkter för den svenska skogsindustrin.

Upplägg och genomförande

Förstudien fokuserade på delprojektplaneringen: Intressenter identifierades med definierade uppgifter och tillgång till relevant teknik i kombination med förväntningar. Test av den valda tekniken som passar tillverkarens produktportfölj säkerställde ett aktivt deltagande. Delprojektförpackningen kommer att behandla ämnen om: -Interverkan mellan armeringsmaterial och bioplast -Materials prestanda och egenskaper -Bearbetning av kompositmaterial -Konvertera prestanda -Produktprestanda som taktilitet, livsmedelssäkerhet och återvinning

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.