Bioinspired Forum

Diarienummer 2009-03631
Koordinator The Material Point Sverige - The Material Point - Stockholm
Bidrag från Vinnova 50 000 kronor
Projektets löptid september 2009 - januari 2010
Status Avslutat