Bioinspired Forum

Diarienummer
Koordinator The Material Point Sverige - The Material Point - Stockholm
Bidrag från Vinnova 50 000 kronor
Projektets löptid september 2009 - januari 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-03631

Statistik för sidan