Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

BioInnovation - Nya biobaserade material, produkter och tjänster

Diarienummer
Koordinator Arbio AB - Arbio Aktiebolag, Stockholm
Bidrag från Vinnova 9 000 000 kronor
Projektets löptid november 2015 - augusti 2018
Status Avslutat
Utlysning Koordineringsmedel SIP BioInnovation

Syfte och mål

Det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation startade i augusti 2014. Programmet baseras på visionen att Sverige till 2050 har ställt om till en biobaserad ekonomi. BioInnovations programkontor ansvarar för att koordinera pågående aktiviteter, att planera nya utlysningar, samt att arbeta med kommunikation, internationalisering, projektstöd och samverkan. Under perioden 2016-2017 har målet varit att etablera ett programkontor utveckla arbetsprocesser och starta upp olika typer av satsningar.

Resultat och förväntade effekter

BioInnovations programkontor har etablerats och programmets arbetssätt utvecklats och implementerats. En grafisk profil och mallar har arbetats fram, ett 50-tal projekt har startats upp och ett stort antal event och möten har arrangerats.

Upplägg och genomförande

Ej relevant

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2015-06468

Statistik för sidan