BioInnovation - Nya biobaserade material, produkter och tjänster

Diarienummer 2015-06468
Koordinator Arbio AB - Arbio Aktiebolag, Stockholm
Bidrag från Vinnova 9 000 000 kronor
Projektets löptid november 2015 - augusti 2018
Status Pågående

Syfte och mål

Målet med detta projekt är att skapa och driva en projektorganisation och infrastruktur som stödjer SIO-programmet Bioinnovation. SIO-programmet kommer att bidra till Sveriges möjligheter att inta en stark position i den globalt växande biobaserade ekonomin. Potentialen hos svenska biobaserade resurser från skog, åker, vatten och avfall utgör basen.

Förväntade effekter och resultat

Förväntade effekter är nya innovationer som leder till biobaserade material, produkter och tjänster som ger ökad internationell konkurrenskraft för svenska företag och ökat exportvärde för Sverige. Programmet visar på hur statliga medel kan stödja aktörerna i det strategiska innovationsområdet för att överbrygga traditioner, gränser och strukturer, samt att etablera nya samarbeten och utveckling i samverkan med befintliga insatser.

Planerat upplägg och genomförande

I det gränsöverskridande samarbetet kommer SIO-programmet initiera och genomföra stora och genomgripande strategiska innovationsprojekt som kommer att driva på utvecklingen inom biobaserade material, produkter och tjänster. Alla insatser ingår i en integrerad strategi för innovation, som spänner från politiska förutsättningar och marknadsförhållanden över forskning och utveckling till demonstration.

Externa länkar

Hemsida

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.