BioInnovation - Nya biobaserade material, produkter och tjänster

Diarienummer 2015-06468
Koordinator Arbio AB - Arbio Aktiebolag, Stockholm
Bidrag från Vinnova 9 000 000 kronor
Projektets löptid november 2015 - augusti 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation startade i augusti 2014. Programmet baseras på visionen att Sverige till 2050 har ställt om till en biobaserad ekonomi. BioInnovations programkontor ansvarar för att koordinera pågående aktiviteter, att planera nya utlysningar, samt att arbeta med kommunikation, internationalisering, projektstöd och samverkan. Under perioden 2016-2017 har målet varit att etablera ett programkontor utveckla arbetsprocesser och starta upp olika typer av satsningar.

Resultat och förväntade effekter

BioInnovations programkontor har etablerats och programmets arbetssätt utvecklats och implementerats. En grafisk profil och mallar har arbetats fram, ett 50-tal projekt har startats upp och ett stort antal event och möten har arrangerats.

Upplägg och genomförande

Ej relevant

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.