Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Bioinformatikverktyg och distribuerad beräkningsteknik

Diarienummer
Koordinator Binary Bio AB - Binary Bio
Bidrag från Vinnova 250 000 kronor
Projektets löptid december 2010 - oktober 2011
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med detta projekt var att kommersialisera våra verktyg och vår teknik för distribuerade beräkningar i nära samarbete med potentiella kunder. Som mål för projektet skulle två konkreta samarbetsprojekt initierats där kunden delvis eller helt finansierade utvecklingen. BinaryBio har idag diskussioner med ett tiotal globala läkemedelsbolag och det första utvecklingsprojektet beräknas starta vid årsskiftet och kommer att vara helt finansierat av kunden.

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultatet av projektet är att BinaryBio idag har etablerade kontakter med några av världens största läkemedelsbolag. Bolaget har dessutom lyckats med målet att definiera konkreta utvecklingsprojekt tillsammans med betalande kunder där det första projektet beräknas starta vid årsskiftet. Effekterna av detta är att produkten kommer att motsvara faktiska behov hos kunder och därmed ta ett enormt kliv närmare marknaden. Vidare har BinaryBio lyckats bygga upp ett intresse kring bolaget från såväl investerare som potentiella kunder.

Upplägg och genomförande

Målet om minst 5 potentiella kunder uppnådes och vi har idag varit i kontakt med ca 30 läkemedelsbolag varav 10 har visat intresse för erbjudandet och i tre fall tittar vi någon typ av utvecklingsprojekt tillsammans. Vad gäller affärsplan och strategi som skulle utformas så togs en affärsplan fram som tog sig till final i Venture Cup. Vidare har vi jobbat mycket med Microsoft och via egna kanaler för att skapa en företagsidentitet. Bolaget utsågs till Europas tredje mest lovande IT-start up av Microsoft och ett av de mest lovande IT bolagen i Sverige av The Wall Street Journal.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-01950

Statistik för sidan