Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Biofilm i dricksvattenledningar

Diarienummer
Koordinator SYDVATTEN AKTIEBOLAG - HUVUDKONTORET SYDVATTEN AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - december 2017
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Målet var att i ett verklighetslabb testa nya lösningar för hur bakterietillväxt i vattenledningar kan kontrolleras och hur biofilmens tillväxt på rörväggens insida kan påverkas. Syftet är att förbättra ledningarnas hållbarhet och människors hälsa genom att få tillgång till nya metoder för desinfektion eller förebyggande åtgärder. Målet med denna förstudie var att undersöka om och i så fall hur och var ett eller flera sådana verklighetslabb skulle kunna inrättas samt vilka forskare och nya lösningar som skulle kunna involveras

Långsiktiga effekter som förväntas

Förstudien visar att även om nya lösningar önskas av VA-bolagen så finns det organisatoriska och praktiska skäl (fr.a. tidsbrist) som gör att det inte är okomplicerat att testa och utveckla nya lösningar i den reguljära verksamheten. En antal forskare och nya lösningar har identifierats som skulle vara lämpliga att involvera i framtida tester och försök.

Upplägg och genomförande

Enkätundersökningarna visar att det är svårt att nå igenom till medarbetare hos VA-bolagen för att diskutera test och utveckling av nya lösningar. Studien av VA-klustret Dag och nät visar att det är viktigt att kommunerna och huvudmännen förstår vad ett verklighetslabb kan göra för att rätt kunna utnyttja det. Vi har slutligen identifierat ett dussintal relevanta forskare att involvera i försök samt 35 företag med nya metoder som kan vara relevanta att testa i ett verklighetslabb.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-05003

Statistik för sidan