BioDesign

Diarienummer 2010-01694
Koordinator Uppsala universitet - Institutionen för materialkemi
Bidrag från Vinnova 50 000 kronor
Projektets löptid augusti 2010 - december 2010
Status Avslutat