BioDesign

Diarienummer
Koordinator Uppsala universitet - Institutionen för materialkemi
Bidrag från Vinnova 50 000 kronor
Projektets löptid augusti 2010 - december 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-01694

Statistik för sidan