Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Bio- och cirkulär ekonomi inom kinesisk medicin.

Diarienummer
Koordinator pSk earth adaption AB
Bidrag från Vinnova 25 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - december 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet är att bygga upp en projektkonstellation inom separering och extrahering av olika biomassor.

Långsiktiga effekter som förväntas

Vi har mött en kinesisk tillverkare av utrustning till olika kemiska processer, ett kinesisk företag som bland annat framställer amino syror utifrån biomassor samt några Thailändska företag och universitet som arbetar med extrahering av alger och andra vattenbaserade biomassor. Företaget som tillverkar olika utrustningar har även kontakter med företag som tillverkar annan typ av utrustning. Det kan vara värdefullt för oss för att kunna nå fram till rätt utvecklare och tillverkare.

Upplägg och genomförande

Resan planerades genom att förbereda en presentation samt att arrangera matchmaking möten med ett antal olika intressenter från Kina samt Thailand. Allting genomfördes enligt programmet. Det var ett välplanerat program som genomfördes med en positiv anda bland de olika deltagarna och arrangörerna.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 24 oktober 2018

Diarienummer 2018-03251

Statistik för sidan