BiMaC Innovation KTH och CTH: Globala länkar

Diarienummer
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - BiMaC Innovation
Bidrag från Vinnova 750 000 kronor
Projektets löptid december 2008 - februari 2010
Status Avslutat

Externa länkar

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-03341

Statistik för sidan