BiMaC Innovation KTH och CTH: Globala länkar

Diarienummer 2008-03341
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - BiMaC Innovation
Bidrag från Vinnova 750 000 kronor
Projektets löptid december 2008 - februari 2010
Status Avslutat

Externa länkar