Betydelsen av ribosomal transkription och dess epigenetiska reglering i cancerstamceller

Diarienummer 2010-02055
Koordinator Karolinska institutet - Institutionen för cell- och molekylärbiologi
Bidrag från Vinnova 2 572 318 kronor
Projektets löptid januari 2011 - juni 2014
Status Avslutat
Ansökningsomgång