Betydelsen av ledarskap och ledningsstrukturer i lokala innovationssystem och klusterinitiativ.

Diarienummer
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Bidrag från Vinnova 3 884 000 kronor
Projektets löptid november 2003 - mars 2007
Status Avslutat