Betydelsen av ledarskap och ledningsstrukturer i lokala innovationssystem och klusterinitiativ.

Diarienummer
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Bidrag från Vinnova 3 884 000 kronor
Projektets löptid november 2003 - mars 2007
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2003-01804

Statistik för sidan